dimecres, 8 de juny de 2011

REBELA'T PER LA TEUA IDENTITATFront a la globalització,
Els polítics corruptes
Les despeses inmorals
La cultura de la droga
El politicament correcte
La invasió migratoria i de productes extrangers
La destrucció del nostre patrimoni
Les males gestions de la casta política
Les agesions a la nostra cultura
La falsificació de la nostra història
Per a nostra identitat
Per la nostra herència
Per la nostra terra
Pel nostre poble
Per lo nostre
Pel nostre futur

Rebela't

Som i serem.