dimecres, 13 de març de 2013

LES NUCLEARS SÓN PRESCINDIBLES

Les centrals nuclears són perilloses, innecessàries i problemàtiques a més d'incompatibles amb un model ecològic i sostenible, manquen d'eficiència econòmica i són mediambientalment inacceptables. Dia a dia augmenten els estudis que posen en evidència aquest tipus d'energia que ens han venut com a necessària. No obstant això els riscos d'accidents nuclears-interns, com en el cas de Chernobyl, o causats per problemes atmosfèrics, com en el de Fukushima, als quals caldria afegir el perill d'incendis que puguen afectar qualsevol de les centrals existents al nostre territori-existeixen. A aquests cal afegir un altre tipus de problemàtiques com els residus radioactius que generen i la perillositat dels quals roman durant desenes de milers d'anys, les emissions radioactives que comporten greus riscos per a la salut o el dany mediambiental destructiu, poc avaluat fins al moment. Aquests són solament alguns dels arguments que podríem esgrimir contra la presència de centrals nuclears a la nostra terra. Perquè hi ha més. Les centrals nuclears no són un remei a la falta de treball, ja que generen molt pocs llocs de treball en comparació al que podrien crear altres tipus d'energies i a les quantitats econòmiques-en gran part des de les institucions públiques- invertides en les mateixes. I és que l'energia nuclear suposa així mateix un alt cost econòmic sent necessàries injeccions i subsidis amb diners públics. Coincidint amb el segon aniversari de la catàstrofe de Fukushima, grups ecologistes han realitzat accions de protesta en les quals s'ha demanat el tancament de la central de Cofrents, una vella reivindicació de diferents col·lectius ecològics i medioambientals valencians.


Des d'aquestes pàgines volem recolzar aquesta reivindicació i mostrar el nostre compromís de suport a models energètics sostenibles basats en energies netes i renovables. Al nostre territori podem trobar gran potencial sense aprofitar vàlid per a l'eficàcia energètica i al mateix temps comprovem la inexistència d'inversions i recerques dedicades a la cerca de les mateixes. Si el govern valencià hagués dedicat una petitíssima part dels diners malbaratats en els últims anys a la recerca i inversions en noves energies tal com van fer els islandesos, tal vegada la crisi i l'atur ens copejarien de diferent forma. Estem convençuts que amb les estratègies adequades i una voluntat política de servei al ben comú del nostre poble, podem trobar la forma de substituir aquesta perillosa font d'energia per altres alternatives en coordinació amb altres territoris europeus, per la qual cosa pensem que la inversió dirigida a investigar i promoure fonts d'energia més naturals és una exigència política, més econòmica, més saludable que pot crear nous centres de producció de rendibilitat econòmica i per tant nous llocs de treball així com contribuir a la independència energètica i la autosostenibilitat dels nostres territoris. I és que cada vegada són més els que afirmen que la inversió dedicada a la producció ecològica i a les energies renovables té futur, són econòmicament viables, respectuoses amb el medi ambient, milloren la salut del nostre poble i generen llocs de treball.L'energia nuclear és prescindible. Una terra neta i sense centrals nuclears fa al nostre poble més sa, més segur i més lliure.