dilluns, 29 de setembre de 2014

LA LLENGUA PRÒPIA

 
 
"Que la llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat d'un poble i que aquells pobles que han recobrat la seua consciència com a tals no sols s'entreguen a l'ús del seu propi parlar, sinó que aspiren a la seua màxima depurac...ió com a fenomen cultural i com a prova de que volen a esser ells mateixos"

Per a la difusió de la llengua. Publicació de les Normes de Castelló, Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, XIV (1933), 273-274.