dilluns, 29 de setembre de 2014

EL PENÓ DE LA CONQUESTA

 
 
«enviam a dir al rey e raiç Abulhamalet, per tal que sabessen los christians que nostra era València, e que negun mal no·ls faessen, que metessen nostra senyera en la torre que ara és del Temple; e els dixeren que·ls plaïa. E nos fom en la ...rambla, entre'l reyal e la torre, e quan vim nostra senyera sus en la torre descavalgam del caval, e endreçam-nos ves orient, e ploram de nostres uils, e besam la terra per la gran mercé que Deus nos havia feyta.». (Llibre dels Feyts).

Segons la tradició, els musulmans de Balansiya van hissar el 28 de setembre de fa 776 anys un drap amb els colors de l'estendard reial sobre la torre d'Ali Bufat per rendir-se a les tropes de Jaume I tal com havien negociat en secret amb el monarca catalanoaragonès.
El penó, autèntica ensenya dels valencians va ser considerada una relíquia i es va conservar a l'església de l'hospital de Sant Vicent per ordre de Jaume I fins el segle XIX.
Al 1838 sisè centenari de la Conquesta va ser hissat a la torre del Temple-al lloc exacte on es trobava la torre de Ali Bufat, i en 1955 va acompanyar el fèretre amb les restes del rei Jaume I des de Tarragona a Poblet, en l'últim viatge del rei conqueridor.
Es considera la ensenya històrica i tradicional del País Valencià i avui compleix 776 anys. Però allò més important és que amb aquest estendard la ciutat de València, la més important dels nous territoris amb els que la vella Catalunya s'obria cap al sud, obria les portes a la seua conquista per part dels nostres avantpassats del nord. La seua entrega final quedaria per al 9 d'octubre.