dissabte, 13 de setembre de 2014

HONOR I GLÒRIA!

 
 
"La Nació valenciana ha resolt assegurar a V.E.F. que han deliberat sacrificar-se, per les mateixes raons, amb V.E.F. i que estan prestos a concórrer en tot allò que V.E.F. consideri poder contribuir a aquest just i honrós fi, considerant-s...e com a nadius d'aquest Excel.lentíssim i Fidelíssim Principat...". Setge de Barcelona, 1714

Honor i glòria als compatriotes que lluitaren i moriren per la Pàtria!

Bon dia a tot el Poble! I bona Diada als compatriotes del Principat!