diumenge, 15 de juny de 2014

VALENCIANITZA EL TEU NOM

 http://www.avl.gva.es/inici.html


 A partir del 1709 comença un procés de castellanització al nostre territori i un atac progressiu a totes les senyes identitaries propies. Ens imposen el castellà i el valencià desapareix de la llengua escrita. Es pot comprovar facilment com les actes de neiximant, matrimoni i defunció i a la resta de documentació escrita comencen progressivament a apareixer escrites en castellà i fins i tot els noms i cognoms de la documentació són castellanitzats: Vicent passa a ser Vicente, Baptiste passa a Bautista, Juana a Joana...Si volem recuperar la nostra identitat hem de tornar a usar els nostres noms en la nostra llengua. "Segons la legislació vigent, les persones que vullguen adaptar l’ortografia del seu nom o cognom al valencià s’han d’adreçar al Registre Civil en què foren inscrites i sol·licitar-ho a la persona encarregada.
La valencianització del nom és un procediment ràpid i senzill. Només cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'està inscrit (si no n'hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o en l'ajuntament)."
Recuperem lo que és nostre. Hem de viure plenament en la nostra llengua.
Més informació a la web de l'AVL en l'apartat "valencianitza el teu nom".
o també: Registre Civil on-line (Altres tràmits. Canvi de nom i/o cognoms)