dilluns, 16 de juny de 2014

ELS COSINS ARAGONESOS

Tot i que es tracta d’una identitat diferent, amb origens en l’antic Regne de Nabarra, el País Valencià, com tampoc el Principat, no podem negar la important relació històrica i en part cultural -sobretot al territori valencià- amb la nació aragonesa. Amb el vell i gloriòs regne d’Aragó hem compartit reis i símbols, i hem format part del mateix Estat abans de ser absorbits pels espanyols, que tallaren les nostres relacions, prohibiren els nostres símbols i les nostres llengües.
Moltes famílies aragoneses vingueren a Catalunya i al País Valencià durant segles, adaptant-se a la nostra llengua, cultura i identitat i passant a formar part de la mateixa. Prova d’això són els cognoms Terol, Saragossà, Eixea, Montalvà, Escrig, Camanyes, Allepús...o molts patronímics com Peris, Llopis, Gomis, Sanchis...
Durant segles les dues identitats visqueren sense problemes en el mateix Estat, sense intentar imposar res l’una per sobre de l’altra, amb les seues pròpies peculiaritats, normes jurídiques, interessos i llengua, i les relacions sempre foren molt bones. De fet, en la defensa de Barcelona, junt a catalans i valencians, va lluitar un regiment aragonés pels drets i llibertats nacionals dels integrants en l’antiga Corona.
Tampoc no oblidem les comarques valencianes amb un fort component i influència aragonesa.
Per veïnatge, per relacions històriques, per amistat, i per tot el que compartim, avui dediquem la nostra foto als nostres “cosins” aragonesos. Esperem que puguen recuperar la seua llengua i cultura i, des de la seua identitat, lluiten per un futur propi per al poble aragonés.

Aragón ye nazion!

Bon dia a tot el Poble!

Castell de Lobarre, comarca de L'oia d'Osca, Aragó.

Foto: Juan Bosque Martín.