dissabte, 16 de febrer de 2013

EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA 

 

EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA


Des de temps dels romans, els habitants d’estes terres valencianes ja posseïen institucions jurídiques que regulaven els conflictes de l’aigua. El Tribunal de les Aigües de València, organització perfeccionada després de la conquesta del rei Jaume I, és un model de justícia mil.lenari i únic que compta amb el respecte de tot tipus d’ideologies i pobles que conformen la nostra personalitat valenciana.
El Tribunal es compon de huit síndics-jutges, corresponents a les séquies i comunitats de regants de la Vega de València: pel marge de l’esquerra del riu Túria: Rascanya, Mestalla i Tormos; i pel marge de la dreta: Rovella, Favara, Quart, Benacher-Faitanar i Mislata. Quan exercixen funcions administratives son denominats síndics, quan fan funcions jurisdiccionals, jutges. L’organització del regs necessita d’una institució que s’encarregue de salvaguardar l’administració de l’aigua i de fer respectar les velles Ordenances, les quals han sigut transmeses al llarg dels anys per via oral i van ser escrites a principis del s. XVIII. Els síndics-jutges, son triats en cadascuna de les comunitats de regants, d’acord amb les ordenances respectives de cada séquia. Han de ser llauradors, propietaris i cultivadors directes de les terres regades per la séquia i, sobretot, amb coneguda fama de ‘home honrat’. Son escollits per un període de tres anys, amb possibilitat de reelecció. Entre ells hi han un president i vicepresident, triats per votació.  A tots ells, hem d’afegir l’ajuda que els proporciona el Guarda de la séquia, el qual és un empleat que s’encarrega de cuidar que l’aigua arribe a tots segons el seu torn de reg, comunicant les infraccions per a que siguen denunciades i jutjades pel Tribunal. També assisteix el Alguatzil, encarregat de donar aigua i pujar les comportes, que porta com insígnia un arpó de llautó daurat, de dues pues, una d’elles encorbada, que era l’instrument amb que separaven i arreplegaven les taules de les ranures dels partidors. Cap destacar, que els membres no son persones llecs en dret, es a dir, a pesar de no tindre formació jurídica, no desconeguen el dret que han d’aplicar, basat en les ordenances que dominen a la perfecció i que formen un ‘corpus jurídic’.
El Tribunal de les Aigües de València és una autèntica autoritat moral, les seues sentències son respectades per tots, de tal manera que mai ha sigut necessari acudir a la jurisdicció ordinària per al compliment de les mateixes. Una prova més d’això, és que no hi han recursos ni apel.lacions, ja que la sentència és executiva de per sí. Posseïx les quatre característiques pròpies de tot procés judicial: Concentració, oralitat, rapidesa i economia.
Aquest Tribunal ha obtingut gran reconeixement internacional, i entre molts dels títols que s’ha guanyat, destaquem el de ‘Organisme Consultiu no governamental’ donat per Nacions Unides.
Vos animem a visitar una sessió del Tribunal de les Aigües, tots els dijous a les dotze del matí en la Porta dels Apòstols de la Catedral de València. És una institució genuïnament valenciana, a la qual tots els valencians tenim en la més alta estima.