dimarts, 4 de març de 2014

MONUMENT ALS REPOBLADORS MALLORQUINSCatalans que van repoblar Mallorca i el País Valencià amb la derrota dels musulmans. Catalans de Mallorca que van arrivar al País Valencià amb l'expulsió dels moriscs. Uns mateixos cognoms, una mateixa cultura, una mateixa sang, una mateixa llengua. Saber qui sóm per a saber a on volem anar.
Monument als repobladors mallorquins. Tàrbena, la Marina Baixa.