dimarts, 9 d’octubre de 2012

9 D'OCTUBRE, CONTRA EL MAL QUE VÉ D'ALMANSA
Contra el mal que vé d'Almansa. Contra el centralisme, la corrupció, la dictadura financera del neoliberalisme, el endeubtament, les despeses, contra el caciquisme provincialista, contra el meninfotisme i la conformitat, la destrucció del medi ambient, la substitució demografica i el malgovern.
Per la nostra terra, la nostra heréncia, la nostra personalitat i les nostres arrels comunitaries. Pel respecte als nostres origens, i a la nostra història. Per la unitat de la llengua. Per una nova politica valencianista i social. Pel dret a esser Poble i per un futur comú amb els nostres germans del nord.
9 d'Octubre. Seguim el nostre somni. Rebeldía i Reconquesta!